Sjuksköterskor nära dig


Curalink är ett bemanningsföretag med rötter i Linköping. Grundarna till företaget har samtliga arbetat som sjuksköterskor och har lång erfarenhet av vårdyrke i flera olika nivåer runt om i hela Östergötland.

Tjänster


Curalink jobbar för att hitta lösningen för dig och din verksamhet. Vi jobbar för att våra sjuksköterskor ska vara nyckelfärdiga när de kommer till din verksamhet.

OM OSS

Med vår erfarenhet delar vi med oss av kunskap och erfarenheter till vår personal. Det ger oss en möjlighet att leverera nyckelfärdiga sjuksköterskor till äldreomsorgen.

Patientsäkerhet


Vi erbjuder regelbunden uppföljning med kund och sjuksköterska för att säkerställa hög kvalitet på tjänster och patientsäkerhet.

BEMANNING

Vi levererar nyckelfärdiga sjuksköterskor till äldreomsorgen.

JOBBA HOS OSS

Vi letar löpande efter engagerade sjuksköterskor.

Kontinuitet


Vi jobbar för kontinuitet, både för dig och för vår personal. Det ger goda förutsättningar för god samverkan mellan Curalink, patient och verksamhet.