Bemanning

Vårt mål är att ge våra kunder en nyckelfärdig sjuksköterska med engagemang, där tjänsterna bidrar till patientsäker vård och kvalitet.

Nyckelfärdig sjuksköterska

Vi på Curalink har gedigen erfarenhet av äldreomsorg i flera nivåer. Vi introducerar därför våra sjuksköterskor i arbetssätt och rutiner vilket ger en nyckelfärdig sjuksköterska. Vi ger också kontinuerlig handledning samt uppföljning av levererad tjänst under hela uppdragsperioden. Detta gör vi för att kunna ge en stabil tjänsteleverans där kvaliteten på tjänsten inte beror på person.


Vårt arbetssätt innebär att våra sjuksköterskor arbetar med engagemang på flera nivåer i din verksamhet och fungerar såsom en ordinarie sjuksköterska gör. 


Garanterad sjuksköterskebemanning

Då vi jobbar med kontinuerlig uppföljning och handledning för våra sjuksköterskor finns alltid en sjuksköterska bakom som vid behov kan täcka upp. Det gör att vi kan garantera tillgång till sjuksköterska.


Kvalitet

Vi erbjuder regelbunden uppföljning med kund och sjuksköterska för att säkerställa hög kvalitet på tjänster och patientsäkerhet.

Över 30 års kombinerad erfarenhet och expertis

 
 
 
 
 

Ta kontakt med oss så berättar vi mer