OM OSS

Vi som grundade företaget har alla en bakgrund som sjuksköterskor med många års erfarenhet av äldreomsorg. Vi har jobbat inom sektorn i flera nivåer och har god kännedom om både kommunal och privat regi.


Vår idé bakom företaget är att värva sjuksköterskor för att bidra till god sjuksköterskebemanning inom äldreomsorgen. För att ge sjuksköterskorna bästa möjlighet att leverera bra tjänster får alla sjuksköterskor en mentor. Mentorn finns där för att stötta i arbetet, ge tips på vägen och ge sjuksköterskan en möjlighet att utvecklas i sin profession. Det ger också dig möjligheter till en personlig kontakt med företaget.

Vår idé för en tryggare bemanning

Vårt mål är att ge våra kunder en nyckelfärdig sjuksköterska med engagemang, där tjänsterna bidrar till patientsäker vård och kvalitet.


Nyckelfärdig sjuksköterska

Vi på Curalink har gedigen erfarenhet av äldreomsorg i flera nivåer. Vi introducerar därför våra sjuksköterskor i arbetssätt och rutiner vilket ger en nyckelfärdig sjuksköterska. Vi ger också kontinuerlig handledning samt uppföljning av levererad tjänst under hela uppdragsperioden. Detta gör vi för att kunna ge en stabil tjänsteleverans där kvaliteten på tjänsten inte beror på person.


Vårt arbetssätt innebär att våra sjuksköterskor arbetar med engagemang på flera nivåer i din verksamhet och fungerar såsom en ordinarie sjuksköterska gör. 


Garanterad sjuksköterskebemanning

Då vi jobbar med kontinuerlig uppföljning och handledning för våra sjuksköterskor finns alltid en sjuksköterska bakom som vid behov kan täcka upp. Det gör att vi kan garantera tillgång till sjuksköterska.


Kvalitet

Vår lokala förankring underlättar för uppföljningar och kontakter med oss på företaget samt att vi fortsätter leverera uppdaterade och nyckelfärdiga sjuksköterskor efter era önskemål.

Vår idé för att bidra till god sjuksköterske-bemanning

Vårt företag startade delvis ur idén att ge äldreomsorgen sjuksköterskebemanning med fokus på att få nya sjuksköterskor att vilja stanna i sektorn


Trygghet

Genom att erbjuda dig som sjuksköterska en tydlig introduktion, inte bara för arbetsplatsen du är placerad på, utan också inom sektorn och vårt företag, vill vi ge dig som sjuksköterska en grund att växa vidare på inför ditt uppdrag. Vi i företaget har många års erfarenhet av äldreomsorg och finns tillgängliga under ditt arbete för stöttning. Det ska ge dig trygghet i arbetet och en möjlighet att utvecklas i din profession.


Att växa i sin roll

I vårt företag är vi måna om dig som arbetstagare och önskar se dig växa och utvecklas. Vi erbjuder därför kontinuerlig handledning och uppföljning under ditt uppdrag.


Kompetensutveckling

Vi jobbar för att hålla oss uppdaterade om det senaste inom äldreomsorgen och erbjuder därför en bred kunskapsbank att ta del av.


Zreng Menemii

VD

Email: zreng.menemii@curalink.nu

Phone: 013 81 200

Saniyasa Inyoman

Kundansvarig, Personalansvarig

Email: saniyasa.inyoman@curalink.nu

Phone: 013 81 200